Zaměstnání občanů - 1914

Činnosti a práce místních občanů před 1.světovou válkou

V dávném období před první světovou válkou se místní lidé živili především chovem dobytka a veškeré své potřeby pro domácnost a hospodaření si zhotovovali sami podomácku.

Jak již bylo zmíněno, nejrozšířenější byl v obci chov dobytka, který pásl pastýř z obecního domku na pastvisku nacházejícím se východně od Pamětic. Roku 1890 byly na těchto místech vysázeny ovocné stromy a tak nám tuto činnost našich předků v této lokalitě dokládá jen dodnes používaný místní název, "Pastvisko".

V místě zvaném Pazderna, malém obecním domku jižně od vesnice, se třel len pěstovaný ve velkém množství v okolí Pamětic. Obecní domek obývaný chudými rodinami stářím sešel a tření lnu přesunulo do místa zvaného "Hora", které leží západně od vesnice.

Na "Vápenici" při silnici do Sudic se pálívalo vápno. Byly tam vystavěné pece, které však roku 1875 zanikly. Později se vápenec tloukl a lámal na štěrk, přičemž byly objeveny mnohé zkameněliny. Jedna v podobě ještěra byla v roce 1912 zaslána do Brna, ale mnohé byly z nevědomosti dobyvatelů kamene rozbity. V této době se znovu objevily zaniklé vápenné pece.

Kolem roku 1899 se kopala u Ameriky šamotová hlína, ale i přes její značné množství byla práce pro nepohodlnou dopravu a nákladné opatření proti zatápění dolů vodou zastavena.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice