Zázemí sboru

Hasičská zbrojnice

 Stavba nové hasičské zbrojnice byla schválena na veřejné obecní schůzi zhruba v polovině roku 2003. Na této schůzi zastupitelstvo akceptovalo výhrady SDH Pamětice ke stávajícím podmínkám, ve kterých je uskladněna hasičská technika a vyzdvihlo důležitost a význam našeho sboru pro celou obec.

Již v listopadu byl obcí odkoupen zchátralý domek „ U Čížků „ , na jehož místě po demolici objektu bude stát nová hasičská zbrojnice.

Začátkem roku 2004 byly svolávány schůze, kde se řešila projektová dokumentace.

V březnu začala samotná demolice stávajícího objektu, brigádně byla rozebrána střecha, odvezeno harampádí ze dvora a objekt byl připraven na rozebrání těžkou technikou.

Samotná stavba byla provedena zejména najatými firmami a byla hrazena hlavně z obecního rozpočtu, přispěl také Jihomoravský kraj a ministerstvo pro místní rozvoj.

Hasiči se na stavbě podíleli brigádně, jmenovitě zajišťovali tyto akce:

 • demolice stávajícího objektu
 • vykácení a vyčištění zahrady za zbrojnicí
 • dvě brigády v obecním lese na kácení stromů na vazbu
 • svážení kmenů z lesa na náves
 • srovnávání pořezaných trámů a fošen
 • betonování stropu
 • dvě brigády na pokrývání střechy
 • kopání kanálu a pokládka rour
 • uložení telefonních kabelů pod vjezdem
 • vysázení lesa po kácení na vazbu
 • betonování podlahy v garáži a v šatně
 • usazování septiku, stavění lešení, zarovnání terénu
 • dvě brigády na nahazování a následující natahování fasády
 • více brigád na podbíjení podhledů, izolaci podkroví a obkládání vnitřku půdní vestavby
 • malování zdí, instalace zábradlí, nátěry

Celkem na zbrojnici hasiči odpracovali přes tisíc brigádnických hodin.

Na 16. leden 2007 byla naplánovaná kolaudace objektu, která proběhla bez sebemenších připomínek.

Při příležitosti oslav 120 let SDH Pamětice byla zbrojnice slavnostně otevřena a posvěcena a předána našemu sboru do užívání.

V dnešní době slouží našemu sboru hlavně k uskladnění hasičské a soutěžní techniky,horní patro s kuchyňkou a společenskou místností jako místo pro konání schůzí, nebo oslav a  dvorek s přístřeškem jako sklad palivového dřeva a různých neskladných věcí.

Otevřením zbrojnice získali naši hasiči ideální prostory pro vykonávání své činnosti a zejména kvalitní zázemí zásahové jednotky.

Cvičiště za zbrojnicí

O cvičišti za zbrojnicí začali hasiči diskutovat a přemýšlet u projektování budovy nové zbrojnice.

Naše soutěžní hasičská družstva dosud cvičila na místních pozemních komunikacích, nebo v jiných obcích.

Se zakoupením zchátralé budovy na jejímž místě zbrojnice stojí , se hasičům naskytla příležitost odkoupit zahradu za objektem, případně ještě navazující pozemek s tím, že scelený díl by plně vyhovoval nejenom ke cvičení soutěžních družstev, ale i k pořádání hasičských soutěží.

Z důvodu nemalé ceny požadované za tyto pozemky, bylo přistoupeno k dvoufázovému nákupu a to zhruba polovina v roce 2004 s tím , že zbytek hasičům majitel pronajme a posléze byl v roce 2009 odkoupen zbytek.

Na začátku pozemku bylo postaveno obecní tenisové hřiště, na které navazuje betonová základna s kádí a travnatým cvičištěm.

Na cvičiště byla zavedena voda a elektřina, které jsou nezbytné při pořádání hasičských soutěží.

Lze konstatovat, že v nynější době je využití cvičiště více než dostačující, neboť naše velice aktivní soutěžní družstvo zde tráví nemalý počet letních podvečerů zdokonalováním svých sportovních dovedností.

Zatím jediná hasičská soutěž, která se zde každoročně pořádá je soutěž O Pamětický pohár , zařazená do Velké ceny blanenska.

Pamětický pohár charakterizuje vysoká úroveň nabízených služeb a veliký počet zůčastněných družstev, samozřejmě potěší chvála přítomných návštěvníků, což je důkaz o správnosti nápadu toto hasičské cvičiště postavit.

 

výletiště Ve skale

Tento areál vznikl z bývalého pískovcového lomu. Jeho budování započalo v 70. letech a byl vybudován pouze z finančních prostředků SDH Pamětice.

Nejprve bylo provedeno srovnání terénu, o což se postarali občané Pamětic, kteří si chtěli přivydělat, nebo měli zájem o písek.

Poté hasiči v areálu postavili provizorní prodejní stany z dřevěné kulatiny a plachet. Po získání finančních prostředků, sbor zakoupil desky a trámy, ze kterých hasiči ve Skale postavili chaty a parket na tancování. Dále byly do Skaly zhotoveny stoly a lavice  a celý areál byl osázen zelení. V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let byla Skala intenzivně využívána k pořádání různých zábav a výletů.

Na počátku devadesátých let byl tento objekt již celkem zchátralý a proto museli hasiči přistoupit k začátku rekonstrukce, která trvá prakticky dodnes.

V tomto období byla postavena nová udírna, zděné sociální zařízení, závora u vjezdu, nový taneční parket, příjezdová komunikace, přístřešek u udírny, nový elektrický rozvaděč, rozkládací stoly a lavičky, nové plechové střechy na muzikantské a pivní boudě, nové sloupy elektrického vedení, odbagrování prostranství před krajní boudou, oddrenážování celého areálu a nové oplocení.

Do budoucna je naplánováno uložení hlavního přívodu elektřiny do země a zavedení tekoucí vody z veřejného vodovodu.

V dnešní době výletiště Ve skale slouží zejména k pořádání tanečních zábav a ke konání akcí typu fotbal svobodní – ženatí, nebo dětský den.

© 2023, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice