Tradiční kulturní akce

 

 Tradiční kulturní akce v naší obci , konané pod záštitou SDH Pamětice:

 • Hasičský ples – akce konaná jednou za dva roky, střídá se s plesem Obecním
 • Masopust – tradiční průvod masek obcí, večer v sále kulturního domu vyhlášení nejlepších masek
 • Pálení čarodějnic – taneční zábava Ve skale, na které je zapálena hranice se symbolickou figurínou čarodějnice, kvůli rodinám s dětmi bývá začátek akce posunut na 19 hodinu
 • Májové posezení na návsi – po skončení Májové mše odpolední posezení s opékanými makrelami a živou hudbou
 • dětský den – ve spolupráci s kulturním výborem při OÚ Pamětice, hasiči obstarávají občerstvení, kulturní výbor hry pro děti
 • soutěž O Pamětický pohár – soutěž v požárním sportu, zařazená do Velké ceny Blanenska, bohaté občerstvení, vysoká účast družstev
 • Poslední prázdninová zábava – taneční zábava na výletišti Ve skale, konaná poslední prázdninovou sobotu
 • hasičský zájezd – celodenní sobotní poznávací zájezd, hasiči hradí jízdné
 • výlov obecního rybníka – oblíbená podzimní událost s bohatým občerstvením, probíhá zpravidla v sobotu zhruba od desáté hodiny
 • stavění vánočního stromu – brigáda, na které je v obecním lese pokácen, dovezen na náves a vztyčen vánoční strom
 • mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu – ve spolupráci s kulturním výborem při OÚ Pamětice: mikuláš, čerti a anděl na návsi rozdávají dárky dětem, potom následuje slavnostní rozsvícení vánočního stromu
© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice