Vznik obce

Pamětice vznikly z prastaré osady čtyř gruntů postavených do čtverce. Majitelem jednoho z těchto gruntů byl hospodář Paměta, který v roce 1145 pojmenoval osadu na Pamětice. Později se Pamětice skládaly z částí: Dědina, Příhon, Hřesko a ze sedmi stavení pod lesem zvaných Amerika.

V roce 1145 byly Pamětice z části darovány biskupem Zdíkem klášteru v Litomyšli. Roku 1295 byla tato část prodána Proboštovi Vyšehradskému Janovi. Již ve 14. století se tu objevují Vladykové z Pamětic. První byl Pešek z Pamětic s manželkou Markétou (1382). Potom to byli Šimon a Beneš z Pamětic (1385) a Mikuláš Abeceda z Pamětic (1417). Už od 14. století ale patřila část Pamětic pánům z Boskovic a roku 1547 náležela Boskovskému panství již celá obec.

Po třicetileté válce zde bylo 14 čísel, z toho 9 gruntů. V roce 1793 bylo v Paměticích 34 domů, ve kterých bydlelo 197 obyvatel, v roce 1846 zde bylo 40 čísel s 217 obyvateli a v roce 1900 bydlelo v naší obci dokonce 258 obyvatel.

Obecní pečeť pochází z roku 1735. Má ve znaku umučení Páně a kolem opis OBECNI*PECZET*DIEDINI*PAMIETIZ.

© 2023, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice