Poplatky a vyhlášky

Poplatky za služby

 • ověřování listin - 30 Kč/A4
 • ověření podpisu - 30 Kč
 • hlášení místního rozhlasu - 20 Kč
 • pouliční prodej - 20 Kč
 • poplatek za 1 psa - 100 Kč/rok 
 • za každého dalšího - 200 Kč/rok
 • sběr komunálního odpadu
  • sběr a svoz směsného komunálního odpadu - 650 Kč/rok a osobu, 1 x za 30 dnů
  • odvoz a odstranění velkoobjemového komunálního odpadu - na výzvu OÚ
  • sběr a odstranění drobných nebezpečných složek komunálního odpadu - 2 x za rok
  • svoz, dotřídění a využití recyklovatelných složek komunálního odpadu
  • sklo - na výzvu
  • PET lahve - 1 x za 14 dní

Vyhlášky obce

 • č. 1/2023 - učinná od 1. 1. 2024
  Obecně závazná vyhláška obce Pamětice o místním poplatku ze psů
  PDF

 • č. 2/2023 - učinná od 1. 1. 2024
  Obecně závazná vyhláška obce Pamětice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  PDF

 • č. 3/2023 - učinná od 1. 1. 2024
  Obecně závazná vyhláška obce Pamětice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  PDF

 • č. 1/2001
  o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
  PDF

 • č. 2/2001
  o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  PDF

 • č. 1/1997
  o místních poplatcích
  PDF

 • č. 5/2007
  o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  PDF

 • č. 6/2008
  o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  PDF

 • č. 1/2009
  o místním poplatku ze psů
  PDF

 • č. 2/2009
  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  PDF

 • č. 3/2009
  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  PDF

 • č. 1/2012
  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  PDF

 • č. 1/2016
  zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci Pamětice
  PDF

 • č. 2/2016
  o zákazu volného pobíhání psů na veřejném prostranství obce
  PDF

 • č. 1/2021
  o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  PDF

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice