Povinné údaje

Oficiální název:   Obec Pamětice
  Důvod a způsob založení:   dle zákona č. 128/2000 Sb.
  Organizační struktura:   zastupitelstvo obce - 9 členů
  finanční výbor, kontrolní výbor,
  kulturní výbor, starosta,
  místostarosta, účetní
  Kontaktní spojení:   -  Pamětice 58,  679 61 Letovice
  -  tel: 737 425 402
  -  e-mail: obec@pametice.cz
  -  www: http://www.pametice.cz
  IČO:   00532142
  DIČ:   obec není plátce DPH
  Případné platby můžete poukázat:   KB: č.ú. 16021631/0100
  Návrh rozpočtu:   - rok 2015
  Žádosti o informace:   -  osobně na OÚ
  -  písemně
  -  e-mailem
  Příjem žádostí a dalších podání:   na Obecním úřadě v Paměticích 
  ( postup při podávání žádosti
   o poskytnutí informace )
  Opravné prostředky:   -  na Obecním úřadě v Paměticích
  -  na stránkách Ministerstva vnitra
  Formuláře:   na Obecním úřadě v Paměticích
  Návod pro řešení nejrůznějších 
  životních situací:
  na Obecním úřadě v Paměticích
  Nejdůležitější předpisy:   - zákon č. 128/2000 Sb. 
  - zákon č. 106/1999 Sb. 
  - vyhlášky obce 
  - www.statnisprava.cz
  Sazebník úhrad za poskytnutí 
  informací:
  pro téměř nulový zájem o informace nemá 
  obec sestaven sazebník úhrad
  Výroční zpráva dle zákona 
  č. 106/1999 Sb.:
  ...
  Seznam organizací:   SDH Pamětice

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Jiří Dobeš,
IČ: 605 85 676, se sídlem Míchov 66, 679 61 Letovice,
s e-mailovou adresou jiridobes@seznam.cz, telefon 724 444 062.
Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice