1966-1975

Celkové změny v naší obci v letech 1965-1975

Rok 1966: V tomto roce bylo největším problémem vodovodní potrubí, vedené od Ameriky, pořízené z r. 1930.Vyžadovalo již velmi nutně generální opravu, neboť jeho potrubí bylo již místy prorezavělé a pro napojení dalších zájemců i slabé, rozhodli se jeho uživatelé s novými zájemci k provedení jeho generální opravy vlastními společnými pracemi a náklady. Pro připojení nových zájemců bylo nutno vyhledat a napojit do studny v Americe další pramen vody, aby jí bylo dostačující množství jak pro občany z Ameriky, tak pro dosavadní uživatele, i pro další nové zájemce.

Rok 1967: Z důvodů zrušení místní prodejny Jednota nacházející se v soukromém domě manželů Kytnerových č.p. 51 (v r. 1958) a vzniklých potíží občanů s nákupy z dojíždějící pojízdné prodejny, rozhodli se členové našeho MNV pro výstavbu nové místní prodejny potravin a běžného průmyslového zboží. Výstavba nové prodejny byla započata už v tomto roce.

Rok 1968-69: Práce na výstavbě místní prodejny Jednoty započaté loňského roku hned zjara pokračovaly, aby v ní mohl být do žní zahájen již prodej, neboť nákupy v dojíždějící pojízdné prodejně byly spojeny většinou s dlouhým čekáním ve frontě, mnohdy i za nepříznivého počasí. Zbývalo dokončit vnitřní příčky, vnitřní a vnější omítky, chodník a úpravy prostranství před prodejnou.

Rok 1970: V létě se zahájila generální oprava vodní nádrže na návsi, pro účely požární. Dosavadní oplocená a nekrytá vodní nádrž byla jednak pro požární účely malá a nedostačující a dále, její boční betonové stěny byly již prolomeny a bortili se. Proto členové MNV se usnesli pro rozšíření dosavadní nádrže na rozměry cca 7 x 6 x 3 m, její nové vybetonování s opatřením vrchního krytí kvůli bezpečnosti. Dále v tomto roce bylo provedeno v naší obci celostátní sčítání všech obyvatel, domů, bytů a jejich vybavení.

Rok 1971: V důsledku přetíženosti autobusové linky dopravující školní mládež z naší obce do měšťanské školy do Svitávky a v důsledku nedostačujícího počtu žáků v měšťanské škole v Knínicích, bylo po předchozích jednáních dohodnuto, že žáci z naší obce navštěvující tuto školu budou přiděleni do školy v Knínicích, čímž byly oba uvedené nedostatky odstraněny. Díky tomuto byl zaveden nový autobusový spoj, pro přepravu našich žáků do školy v Knínicích, z Pamětic, přes Vanovice, Šebetov do Knínic a zpět, vyhovující době školního vyučování žáků, i potřebám místních občanů.

Rok 1972: Kulturně zábavné pořady se nyní v kulturním domě celkem žádné nekonají, neboť téměř ve všech domácnostech jsou televizory a na kinofilmy jezdí mládež do Vanovic. Také zájem o čtení knih v naší obci zcela upadl.

Rok 1973: Naše obec se potýkala tohoto roku velkým nedostatkem vody. Léto toho roku bylo velmi suché a horké s častými teplotami až přes 35° C a ve vodovodu na Hřesku se projevil nedostatek vody. Občané z Hřeska vozili si vodu buď z místní velmi hluboké obecní studny, nebo ze studny p. Tihouna, nebo z obecní studny pod domem p. Čecha , kde byla stálá voda. Naopak naši zemědělci toto léto uvítali v dobrém a toto stálé suché počasí umožnilo rychlé zvládnutí všech žňových prací, při nichž u nás vypomáhaly kombajny ze Slovenska.

Rok 1974: V únoru byl vykácen pokraj lesa při pískovišti u Hory pro rozšíření těžby písku, která byla již v tomto měsíci zahájena a neustále se zvyšuje. Písek je zde nahrnován buldozerem a nakládán na vozidla strojním nakladačem. Vozidla mnohdy čekají i ve frontě. Při kácení pokraje lesa byly současně vykáceny ojediněle zde rostoucí borovice zvláštního druhu, s tmavě zeleným dlouhým jehličím, které se v okolí velmi málo vyskytují. Dále v červenci byla zahájena generální oprava místního rozhlasu. Bylo instalováno nové vedení, nové reproduktory a nový rozhlasový přístroj.

Rok 1975: Na pozvání místní skupiny ČSČK pořádali v našem kulturním domě ochotníci ze Žďárné divadelní hru „Sólo pro bicí hodiny“ o socializaci vesnice. Návštěva místních občanů byla dosti značná. Tohoto roku se také koncem dubna v naší obci konaly přípravy k oslavám 1. máje a k oslavám 30. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou.

© 2023, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice