Informace o sboru

Sbor dobrovolných  hasičů Pamětice vznikl 11.4. 1887.

V roce 1987 mu byla udělena okresním sdružením Medaile za příkladnou práci a v roce 2007 získal medaili Za zásluhy.

Historický prapor jsme získali v roce 2007, při příležitosti otevření nové hasičské zbrojnice.

Sbor dobrovolných hasičů Pamětice patří spolu s dalšími dvanácti obcemi do okrsku Šebetov.

Jmenovitě jde o tyto obce: Šebetov, Knínice,Světlá, Uhřice, Úsobrno, Cetkovice, Vanovice, Drválovice, Borotín, Vážany, Sudice a Vísky.

V současné době má náš sbor 76 členů, z toho 60 mužů a 16 žen a zůstává hlavním garantem kulturní a společenské činnosti v obci

Složení výboru SDH Pamětice, který byl zvolen na výroční valné hromadě dne 14.12.2019:

 • Martin Kamba - starosta
 • Tomáš Čermák - náměstek starosty a referent hasičského sportu
 • František Fagulec - náměstek starosty
 • Dominik Dračka´- velitel
 • Jiří Přichystal - zástupce velitele
 • Miroslav Čermák - strojník
 • Radek Jedlička - referent prevence a výchovné činnosti a referent MTZ
 • Michal Konečný - jednatel
 • Pavel Konečný - hospodář
 • Michal Dračka - vedoucí mládeže
 • Martin Staněk - kronikář
 • Lukáš Tihoun - člen výboru
 • Pavel Fagulec - člen výboru
 • Jiří Hudec - člen výboru
 • Aleš Kaderka - člen výboru
 • Josef Čaloud - člen výboru
 • Marcela Dračková - člen výboru
 • Jaroslav Staněk - revizor účtu
© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice