Turistika

Obec Pamětice leží v severní části okresu Blansko, v Boskovické brázdě v předhůří Českomoravské vrchoviny na úpatí Pamětické hory. Průměrná nadmořská výška Pamětic se pohybuje okolo 460 m. n. m.

Obec byla založena již ve 12. století. Název obce je český – v původním významu znamená ves lidí Pamětových.

Dominantní stavbou je kaplička nacházející se uprostřed nejstarší a také centrální, kruhové části obce. Kaple byla slavnostně otevřena roku 1938, kdy do ní také byla umístěna socha Panny Marie posvěcená ve farním kostele ve Vískách. V roce 2000 byla započata rozsáhlá rekonstrukce, která vyvrcholila roku 2002 výměnou původního litinového zvonu za zvon nový.

V části obce zvané Amerika se nachází malá chatová oblast sloužící vlastníkům objektů především k víkendovým a prázdninovým rekreacím v přírodě. Tuto možnost všem turistům nabízí přilehlý malebný les, plný rozmanitých dřevin (mimo jiné vzácná jedle bělokorá), rostlin a dalších krajinotvorných prvků, rozprostírající se mezi obcemi Vísky, Drválovice, Kladoruby a městem Letovice. V okrajové části lesa při silnici mezi obcemi Pamětice a Vísky se tyčí pískovcová skála, která je vzpomínkou na dobu, kdy se tu ještě průmyslově těžil písek. Tuto dávnou lidskou činnost nám dnes dokládá pouze betonový pilíř ve tvaru písmene H, jež byl jedním ze stavebních prvků bývalého drtiče. Část tohoto bývalého lomu byla upravena ve výletiště zvané "Ve Skale" poskytující příjemné prostředí využívané k letním sportovním hrám a kulturním akcím, jimiž jsou zejména taneční zábavy.  Nejednou nabídlo svůj prostor i ke konání nezapomenutelných večerních koncertů obohacených o přírodní kouzlo tohoto pro obec významného místa.

Mezi významné krajinotvorné prvky patří Pamětický úval, který pozitivně narušuje polní krajinu rozprostírající se na východ od Pamětic. Tato lokalita byla v roce 1984  vymezena výzkumným týmem Geografického ústavu v Brně pro výskyt významných a vzácných rostlin i živočichů (živočichové – ptáci moták pochop a ťuhýk obecný, rostliny – hvozdík kartouzek, divizna rakouská, mařinka psí, krvavec menší, rmen barvířský, mochna sedmilistá, chrpa čekánek, krtičník stinný). K jedinečnostem úvalu patří i výskyt starých a mohutných dubů letních.

Při procházce touto krajinou nelze přehlédnout táhlý pás samovolně rostoucích dřevin a rostlin křižující zpevněnou cestu mezi Paměticemi a Knínicemi. Historie tohoto nyní útočiště veškerých živočichů z okolních lánů zemědělských plodin byla sepsána v období druhé světové války, kdy tu byla snaha o vybudování dálnice z Vratislavi do Vídně a měla tak dělit údolí Malé Hané od Velkých Opatovic směrem ke Skalici nad Svitavou.

Mimo Pamětický úval stojí za zmínku údolí zvané Pazderna ležící jižně od vesnice. Zde byl v uplynulém roce vybudován rybník na potoce napájeném několika nedalekými prameny vyvěrajícími z jižního svahu údolí.  Rybník je nyní ve fázi natékání. Prvotním účelem tohoto vodního díla je revitalizace vodního toku, avšak je také očekáváno rozšíření spektra sportovních i jiných zájmových aktivit jak občanů, tak i návštěvníků obce.

Vedle pěší turistiky je možné využít značené cyklotrasy 5476 Blansko - Horní Poříčí splývající s místní komunikací. V zimě se nabízí neudržovaná lyžařská běžecká trasa Pamětice – Drválovice, která probíhá západně od lokality Amerika.

Všichni občané a hosté obce nacházejí v podvečerních víkendových hodinách osvěžení v Hasičské hospůdce vybudované v přízemních prostorách Kulturního domu. V letních měsících je možné využít nového posezení před hospůdkou, kde stará košatá lípa poskytuje příjemný stín. Odtud také mohou všichni návštěvníci hospůdky pohodlně dohlížet na své děti hrající si na nově zbudovaném dětském hřišti.

K turisticky zajímavým místům blízkého okolí patří Bačov významný nalezištěm stegocephalů (zkameněliny prvohorních obojživelníků) v prostoru bývalého lomu, Vísky, jejichž dominantou je pozdně románský farní kostel z pol. 13. století, Vanovice nabízející k nahlédnutí gotický kostel ze 14. století, z dálky nepřehlédnutelný evangelický kostel a Ranč M (koně). Za zmínku stojí také rekreační středisko Andělka, které se nachází uprostřed lesa mezi obcemi Pamětice a Kladoruby.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice