Charakteristika

Obec Pamětice leží v severní části okresu Blansko, v Boskovické brázdě v předhůří Českomoravské vrchoviny.

Pamětice se skládají z několika částí. Centrum se nazývá Dědina, západní část Příhon, východní Hřesko a několik osamocených chalup Amerika. Vlastní návesní trojúhelníková obec leží na východním úpatí Pamětické hory.

Obec plní funkci převážně ubytovací. Většina ekonomicky aktivního obyvatelstva vyjíždí za prací do nejbližších průmyslových středisek Letovice, Boskovice, Velké Opatovice. Pamětice jsou součástí letovického subregionu a součástí sídelní struktury okresu Blansko. Charakterizovány jsou jako středisko osídlení místního významu.

Obec leží na silnici z Boskovic přes Chrudichromy, Míchov, Podolí a Vísky (postavené v r. 1910). V  Paměticích se tato silnice spojuje se silnicí z Boskovic přes Sudice (z roku 1898) a v Drválovicích se připojuje na letovickou silnici do Velkých Opatovic (asi z roku 1897).

Pamětice se nachází v nadmořské výšce 460 m n.m. Celé území spadá do mírně teplé oblasti MT 11. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8°C. Roční úhrn srážek se pohybuje kolem 600 mm.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice