1996-2002

Celkové změny v naší obci v letech 1996-2002

Rok 1996: Tohoto roku byly dokončeny práce na budování telefonních přípojek domů v obci. Dále byla opravena prodejna Jednoty, lidé jsou s ní spokojeni, a to jak po stránce zásobovací, tak i vzhledové. SDH, jako nejaktivnější složka ve vesnici, pořádal tradiční „Pálení čarodějnic“. Ve spolupráci s kulturní komisí obecního zastupitelstva dále uspořádali Dětský den ve Skale a Mikulášskou nadílku pro nejmenší.

Rok 1997: Na tento rok nebyla pro obec naplánována žádná velká akce, protože všechny síly, hlavně finanční, byly soustřeďovány na připravovanou plynofikaci obce. Za zmínku ale patří to, že tohoto roku, byla slavnostně otevřena „Hasičská hospůdka“. Ta vznikla rekonstrukcí bývalé klubovny hasičů v přístavbě kulturního domu. Největší kulturní akcí tohoto roku byl zajisté koncert známé pražské skupiny Příbuzní ve Skale. Nejen ze samotných Pamětic, ale i z širokého okolí, se sjel velký počet zájemců o tuto mladou folkovou skupinu. V tomto roce došlo k záplavám, které postihly celou Moravu, pršelo celé 2 dny. V okolí naší obce byly nejvíce zasaženy Letovice, kde tato událost postihla především náměstí. V naší obci se tyto záplavy projevily nepoužitelností vody z veřejného vodovodu pro pití a přípravu jídel po několik dní v důsledku průniku povrchových vod do studny v Brodkách.

Rok 1998: Nesledovanější akcí v Paměticích byla zcela jednoznačně plynofikace. Začalo se vykopávat a pokládat plynové potrubí mezi obcemi Pamětice, Míchov, Podolí a Vísky. V obci byla provedena rekonstrukce elektrického vedení (byla provedena výměna dřevěných sloupů za betonové), rekonstrukce místního osvětlení a veřejného rozhlasu. SDH pořádal sběr železného šrotu, natírání laviček a stolů ve Skale a byly prováděny brigády na farním kostele sv. Michaela ve Vískách. V tomto roce se několikrát opakovaly problémy s vodou v místním veřejném vodovodě. Následkem dlouhotrvajících veder došlo k velkému úbytku vody v prameništi v Brodkách. Do rezervátu bylo dokonce několik dní nutné vozit vodu cisternou.

Rok 1999: Nejdůležitější pro obec bylo tohoto roku dokončení akce plynofikace. Dále se opravují místní komunikace, od horní zastávky po část Amerika, točna u prodejny a náves. Konala se také brigáda na kácení dřeva, to bude užito na novou vazbu kapličky. Stále se pokračuje na opravách farního kostela ve Vískách. V únoru bylo do všech domácností dodáno první číslo nového místního zpravodaje s názvem Pamětický bubeníček. Časopis, plánovaný jako občasník, chce informovat občany jednak o aktuálním dění v obci (hlavně informace z OÚ), dále uveřejňovat zajímavosti z historie (čerpá z kronik) a v neposlední řadě zveřejňuje i příspěvky od občanů. Tento občasntík má plnit funkci jakési společenské kroniky. Nejpočetnějším spolkem, jehož činnost je nejvíce vidět, je v Paměticích Svaz dobrovolných hasičů. Hasiči se podílejí na všech brigádnických akcích a sami nebo s OÚ připravují každoročně masopustní průvod a zábavu, pálení čarodějnic, dětský den, taneční zábavy. Starají se o údržbu a opravu zařízení ve Skale.

Rok 2000: Za nejdůležitější akci v tomto roce byla považována oprava kapličky na návsi. Rekonstrukce byla velice rozsáhlá, celý interiér musel být znovu navrhnut a strop a střecha se udělala nová. Na závěr se nechala nainstalovat měděná koule, která obsahuje obecní věci pro příští generaci. Demoloval se také dům na návsi, který byl nehezký a rušil pohled na náves. Kácelo se dřevo na lavice farního kostela ve Vískách. Tohoto roku také začala znovu fungovat Hasičská hospůdka a firma K+K Pamětice pořádala ve Skale koncert populárního Františka Nedvěda s kapelou a baviči J. Náhlovským a J. Malým. Tohoto roku také byla modernizována kancelář OÚ a začal program Mikroregion Letovicko, který má sdružovat okolní obce z důvodů snadnějšího získávání dotací a řešení místních problémů. Za zmínku také jistě patří i to, že obec od tohoto roku může užívat obecní znak a prapor, který byl schválen Parlamentem ČR.

Rok 2001: Tento rok se nesl v duchu zajímavých kulturních akcí. Zcela určitě se dá za největší akci tohoto roku považovat Setkání rodáků a svěcení obecního praporu. Dalšími neméně zajímavými akcemi byl poprvé v Pamětnicích uspořádaný Obecní ples, který byl pod patronací Kulturního výboru OÚ Pamětice a zájezd do Pamětic v Čechách u Písku. SDH pokácel stromy na parket do Skaly. Byly položeny obrubníky na návsi podél silnic.

Rok 2002: Zápis pro tento rok zahajuje starostka z českých Pamětic, jejichž občané spolu s obyvateli přilehlých obcí přijeli v květnu tohoto roku oplatit naši návštěvu v Čechách z podzimu roku 2001. Po dobré zkušenosti z minulého roku uspořádal Kulturní výbor při OÚ 2. Obecní ples. Tohoto roku také Čechy postihly záplavy a obec projevem solidarity uskutečnilo sbírku na následky této povodně. SDH také nezahálelo a jezdilo na soutěže, kterých bylo celkem 8. Tento rok se uskutečnilo velice významné 115. výročí založení SDH. Na oslavách byla přítomna historická technika SDH Bořitov a SDH Drválovice.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice