Sociální život - 1945

Vzrůst sociálních a kulturních prostředků do roku 1947

Elektřina byla zavedena nejprve v jednom z místních statků pana Bohatce, pro soukromé použití. Proud byl ze soukromé elektrárny ve Zboňku, o napětí 120 volt. Pan Bohatec měl svůj vlastní transformátor a byl u nás prvním uživatelem elektřiny a majitelem prvního el. motoru, již v r.1912. Rozšíření elektrické sítě do celé obce zde bylo uskutečněno až po 1. světové válce v roce 1919, rovněž z uvedené elektrárny, o napětí 120 volt, s použitím transformátoru pana Bohatce. Později v roce1932 převzaly síť Západomoravské elektrárny, napětí bylo zvýšeno na světelné 220 volt, motorové 380 volt. Pro zvýšení napětí dosavadní transformátor nevyhovoval, proto byl za Příhonem zbudován nový moderní transformátor.

Vodovod v naší obci byl soukromě spolkový, který si občané z Hřeska zbudovali vlastní prací a vlastním nákladem v roce1930. Voda byla vedena ze Žlíbek samospádem do nádrže u bývalé "pazderny",odkud byla nejprve trkačem, později elektrickým motorem, tlačena potrubím do druhé nádrže na návsi. Pro slabý přítok vody a poruchovost el.motoru, bylo toto vedení zrušeno a vodovod pro Hřesko byl vybudován znovu ze studny v Americe, samospádem do nádrže na Hřesku. Další, menší soukromě spolkový vodovod byl veden ze studny na návsi pro zásobování domků v okolí hostince - byl pořízený v roce 1924. Rolníci vlastnili své studny a po elektrifikaci obce čerpali vodu darlingy.

První nákladní auto bylo v naší obci v roce 1925, jeho majitelem byl pan František Ševčík - výrobek Ford. Později se stal i majitelem prvního traktoru. Tyto dopravní prostředky se používaly hlavně k dopravě písku pro stavby v okolí. Osobní auto zde do roku 1945 nikdo nevlastnil. První motocykl se v obci objevil v roce 1923 a sloužil majiteli jako dopravní prostředek do zaměstnání. Jednalo se o dvoutakt s obsahem asi 100 cm3, bez spojky, s řemenem.V roce 1946 se v naší obci poprvé objevil první traktor speciální pro zemědělské práce a první samovázací stroj ,obojí u pokrokového mladého hospodáře pana Čecha.

Nejvýznamnější událost nejen pro obec, ale i pro sbor dobrovolný hasičů bylo, že byla zakoupena za vlastní peníze nová motorová stříkačka značky PS 8 ze Slatiňan nahrazující dosud používanou málo výkonnou stříkačkou ruční.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice