1.světová válka

Osudného dne, 25. července 1914, vypukla světová válka, která se silně dotkla celého českého národa a výjimkou nebyla ani naše obec.

Do války narukovalo mnoho místních občanů. Lidem, které válka nepostihla přímo na bojišti, zasadila těžkou ránu rekvizice. Tou byli nejvíce postiženi mnozí zemědělci a to v takové míře, že jim bylo vzato vše potřebné pro obživu své rodiny a vzácností se jim stalo i malé sousto chleba doposud považované za denní samozřejmost. Na polích zůstali pouze ženy, starci a děti, a tak bez pevné mužské síly klesala úživnost polí.

Pro nedostatek železa byla vyhlášena rekvizice zvonů, čemuž neunikla ani naše malá vesnička. Tomu chtěl zabránit se sekerou v ruce jeden z místních občanů, avšak po domluvě svých sousedů od tohoto činu opustil.

Ubývalo i mužů na frontě a tak bylo uskutečněno již na prahu konce války vojenské cvičení 16-18letých hochů.

28. října roku 1918 lidé s velkou radostí vítali šťastně se vracející muže přinášející do svého rodiště svobodu a s úctou vzpomínali na ty, kteří jí vydobyli a své životy tak na oltář vlasti položili.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice