Poválečný život 2.sv.

Po 2. světové válce bylo v našem státě intenzivně pracováno na opravách válkou poškozených objektů továrních budov, obytných domů, komunikaci apod.Protektorátní válečná výroba byla po těchto opravách co nejrychleji přeorientována na výrobu mírovou sloužící potřebám stavebnictví a potřebám civilního obyvatelstva , tímto se zlepšovaly hospodářské poměry našeho státu a v obchodech se již začaly objevovat různé dlouho postrádané zboží. Rovněž poptávka po pracovních silách nadále vzrůstala.

Naše obec naneštěstí nebyla válkou na budovách nikterak poškozena, proto se naši občané mohli plně věnovat své zemědělské práci, ale život na vesnici se změnil: Řezníci přestali chodit za nákupy do vsí, vápeníci přestali rozvážet vápno v drobním prodeji, dřívější obchodní agenti přestali chodit dům od domu nabízet zboží ku prodeji ,cikáni přestali jezdit do obcí (neboť byli za okupace většinou násilně vyhubeni a ti, kteří v malém počtu přežili byli po válce zařazeno do občanského života) rovněž žebrající kolovrátkáři a almužníci přestali navštěvovat vesnice, neboť jim byly přiděleny sociální důchody asi 190 Kč a žebrání tím nebylo povoleno.

Dřívější nezaměstnanost zcela zanikla, poptávka po pracovních silách neustále vzrůstala, zvláště v průmyslových oblastech pohraničí.

S postupující hospodářskou obnovou našeho státu postupovala současně i elektrifikace a telefonizace všech odlehlejších obcí, v nichž dosud provedena nebyla.V naší obci byla elektřina zavedena již po první světové válce, avšak telefonní zapojení zde dosud chybělo. Proto tehdejší rada Místního národního výboru požádala Krajskou správu spojů o telefonní zapojení naší obce. Žádosti bylo vyhověno a již na podzim předchozího roku byla postavena telefonní síť se zapojením na poštovní úřad v Letovicích. Jelikož počasí bylo stále příznivé, tak v lednu byly zcela dokončeny, včetně zřízení dvou veřejných hovoren a to v obchodě paní Kytnerové a v hostinci paní Kouřilové.

Naše obec byla v pořadí tisící obcí v níž po druhé světové válce byla na území našeho státu provedena telefonizace, proto bylo toto telefonní zapojení naší obce jubilejní.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice