Obecní zvon

Obecní zvonNa základě návrhů občanů z Pamětic bylo rozhodnuto o zhotovení nového zvonu do kapličky. Výroba zvonu byla zadána zvonařské dílně rodiny Dytrychové - Tomáškové v Brodku u Přerova.
Přivezen byl 5. května 2002 při příležitosti konání zájezdu pořádaného kulturním výborem, slavnostní svěcení zvonu a malých upomínkových zvonků proběhlo 26. května při mši svaté u kapličky.
Hlavní částí výzdoby na těle zvonu je reliéf Panny Marie a obecní symboly - pečeť a znak obce, dále znak rodiny Dytrychovy, kartuše a větvička túje, pod níž je letopočet "L.P. 2002". Horní část zvonu je lemována ornamentem mariánských lilií. Nad úderovým věncem jsou dvě linky, pod úderovým věncem je nápis "ZVON BYL POŘÍZEN ZE SBÍRKY OBČANŮ A RODÁKŮ OBCE PAMĚTICE + PANNO MARIA ORODUJ ZA NÁS + ".
Hmotnost zvonu je 52 kg a průměr věnce je 420 mm. Základní výška tónu je H2.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice