Kultura v obci

Kulturní činnost v naší obci do roku 1945

V naší vesnici byla dominující čtenářská činnost a ochotnické divadlo.

Obecní knihovna byla zřízena kolem roku 1928, počet knih potupně vzrostl na asi 150. Zájem o četbu byl tak značný, že si knihy vypůjčovali nejen místní čtenáři, nýbrž i lidé z okolních vesnic. Tak si malá obecní knihovna získala dobrou pověst. Po roce 1939 však bylo mnoho zábavných knih vyřazeno.

Další významnou kulturní činností bylo již zmíněné ochotnické divadlo. Byly zakoupeny nové divadelní kulisy a zřízeno nové jeviště, stoly a lavice pro vybavení sálu. Z řad tehdejších místních občanů vyšlo mnoho schopných a talentovaných divadelních herců, jejichž obětavost, v zamyšlení nad časovou náročností k nastudování jednotlivých her, byla velmi příkladná a záslužná. Hráli zcela bezplatně a čistý výnos z pořádaných představení vždy věnovali k úhradě výdajů na potřeby zbudování Hasičského domu užívaného k pořádání divadelních představení. Umění místních herců nabylo brzy známosti v celém okolí.

Po roce 1945 v důsledku přestěhování mnoha hlavních herců do pohraničí ochotnické divadlo zcela zaniklo a nebylo již poválečnou generací obnoveno.

© 2023, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice