Cestovatelský večer s manželi Kutějovými

8. listopadu 2014 proběhla přednáška s promítáním fotek z Jižní Ameriky pořádaná ve spolupráci Obecní knihovny Pamětice, kulturního výboru a manželů Kutějových.

V tento podzimní podvečer se v místním sále kulturního domu sešlo velké množství občanů, aby se mohli blíže seznámit s cestou po Jižní Americe, kterou podnikli manželé Kutějovi.

Pan a paní Kutějovi povídali o své velice zajímavé cestě Jižní Amerikou, kterou zakončili na Machu Picchu. Celé povídání bylo provázeno promítáním fotek z daných míst, jenž celou atmosféru cesty krásně doplňovaly. Povídání bylo zajímavé nejen z odborného hlediska, kdy manželé posluchače seznámili aspoň okrajově se zeměpisnými, historickými a kulturními fakty, ale i osobními postřehy z pohledu muže a ženy na zcela odlišný životní styl místních obyvatel a zajímavosti krajiny.

Navíc všichni přítomní měli možnost ochutnat čaj z koky, který si manželé dovezli a pochutnat si na slaném i sladkém pečivu, které si připravili pro posluchače děvčata z kulturního výboru.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice