Očkování psů 7.6.2024

Veterinární lékař p. Krejčí, oznamuje majitelům psů, že v pátek 7. června 2024 od 16 do 17 hod. u altánku na Návsi, bude provádět očkování psů proti vzteklině. Očkování je za cenu 200 Kč a očkování trojkombinace je za 350 Kč. Také je možno zakoupit medikamenty na odčervení. Vezměte s sebou očkovací průkaz psa.  Při této příležitosti se bude pracovníkem obce vybírat poplatek za psa, který činí dle obecní vyhlášky č.1/2023 200Kč za jednoho psa staršího 3 měsíců a za každého dalšího také 200 Kč. Za psa , jehož držitelem je osoba starší 65 let je stanoven poplatek 100 Kč a za každého dalšího psa jehož držitelem je osoba starší 65 let, také 100Kč. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je džitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. poplatek za psa je možno zaplatit také v kanceláři OÚ v úřední hodiny. Splatnost poplatku je do 31.prosince .

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice