Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu podzim 2023

Oznamujeme občanům, že nebezpečné odpady budeme odvážet z naší obce  ve čtvrtek 5. října v 15 40 hod. od prodejny smíšeného zboží. Nebezpečné odpady můžete ukládat na asfaltovou plochu u kontejnerů již od středy.Do nebezpečných odpadů patří: Různé barvy, lepidla, čistící prostředky,chemikálie, pesticidy,mořidla. Dále motorové a převodové oleje, brzdové kapaliny, fridex, autobaterie, zářivky, výbojky a obaly znečištěné ropnými produkty. Azbest, ale ten musí být v igelitových pytlích.  Při sběru nebezpečného odpadu se bude odvážet i pneu do velikosti osobního automobilu a elektroodpad, kam patří veškeré domácí spotřebiče.

Dále bude za kapličkou na návsi přistaven kontejner na velkoobjemový odpad v pátek 6.10.2023 a odvezen bude v pondělí 9. října. Do tohoto kontejneru patří: Starý nábytek rozložený na malé díly, podlahové krytiny,. koberce, linolea, matrace, velké plastové věci, keramika z Wc a koupelen, drátosklo, zrcadla, autoskla, textilie . Do tohoto kontejneru se nesmí dávat pneu, elektroodpad a nebezpečný odpad.

Při této příležitosti ještě upozorňujeme na skutečnost, že se v plastech na třídírně odpadů objevily injekční jehly a poranily pracovníka na třídící lince. Apelujeme naše občany, aby takovýto nebezpečný odpad nedávali do plastů.

Pokud nevíte kam s Vaším odpadem zavolejte starostovi obce na tel. 731 616 311. 

© 2023, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice