zakázané vypouštění odpadních vod do kanalizace

Upozorňujeme občany v části obce Amerika, že z této lokality dochází k zakázanému vypouštění odpadních vod  z jímek na vyvážení, do obecní kanalizace a tím dochází k silnému znečištění potoka pod obcí a také k nepříjemnému zápachu z kanalizačních vpustí v dolní části obce Příhonu a Dědině. Upozorňujeme, že do obecní kanalizace se může pouštět pouze přepady z domácích čistíren a přepad z fungujících septiků. Do budoucna doporučujeme, aby se majitelé nemovitostí začali připravovat na zajištění vlastní domácí čistírny odpadních vod u své nemovitosti. 

© 2023, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice