Veřejné zasedání ZO Pamětice dne 3.5.2023

Oznamujeme občanům, že ve středu 3.5.2023 v 18 hod. v přísálí kulturního domu, se bude konat veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pamětice.

Program :

1. Zahájení

2. Seznámení s plněním úkolů od počátku roku 2023

3. Plán na další období

4. Seznámení s výsledkem auditu obce za rok 2022

5. Různé

6. Diskuse a závěr

Na toto veřejné zasedání srdečně zveme naše občany.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice