Pro zájemce o umístění dětí do mateřské školy 2023

Oznamujeme rodičům dětí předškolního věku, že z důvodu zrušení Obecně závazné vyhlášky mezi obcí Vanovice a obcí Pamětice o společném školském obvodu, nebude Mateřská škola Vanovice povinna přijímat děti předškolního věku z Pamětic.  Proto žádáme rodiče, kteří mají problém s umístěním dětí od 3 let, v kterékoliv mateřské škole, aby přišli v úterý 21.3. 2023 v 18 hod. do kanceláře OÚ Pamětice. Podle zájmu rodičů, bude obec jednat dále v řešení této situace.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice