Oznámení o konání veřejného zasedání ZO Pamětice 8.2.2023

Oznamujeme občanům, že ve středu 8.února 2023 od 17 hodin v sále kulturního domu se bude konat veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pamětice.

Program zasedání:

1. Zahájení

2. Schválení výsledků inventur obecního majetku

3. Zhodnocení roku 2022

4. Plán na rok 2023

5. Různé

6. Diskuse a závěr

Na toto veřejné zasedání srdečně zveme občany.

© 2023, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice