Ustavující zasedání ZO Pamětice dne 16.10.2022

Oznamujeme občanům, že v neděli 16.10. 2022 v 17 hod v sále kulturního domu v Paměticích se koná veřejné ustavující zasedání ZO Pamětice.

Program zasedání:

1. Zahájení

2. Složení slibu  členů zastupitelstva

3.Volba starosta a místostarosty obce

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru

5. Zřízení kulturního výboru

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

7. Různé

8. Diskuse a závěr

Na toto ustavující veřejné zasedání  ZO Pamětice srdečně zveme naše občany.

© 2023, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice