Veřejné zasedání ZO Pamětice 14.9. 2022

Oznamujeme občanům, že ve středu 14.9.2022 v 18 hod. v sále Kulturního domu se bude konat veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pamětice. 

Program zasedání:

1. Zahájení

2. Seznámení s plněním úkolů r. 2022

3. Možnosti investic a rozvoje obce na další období

4. Různé

5. Diskuse a závěr

Na toto veřejné zasedání zveme naše občany

© 2023, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice