O knihovně

Obecní knihovna se nachází v kulturním domě na návsi č. p. 58. Její evidenční číslo u ministerstva kultury je 00491/2002.

V současné době je tu registrováno 53 čtenářů, kteří mají na výběr z asi 1 900 knih a bezplatného přístupu k internetu. Registrace i zapůjčování knih probíhá zdarma. Knihovna je otevřena každý pátek od 17.00 do 19.00.

Do konce roku 2015 proběhne digitalizace knih a zavedení do Regionálního knihovního systému Clavius REKS.

Významnou službou knihovny je výměnný fond s Městskou knihovnou Boskovice. Zhruba 150 svazků je pravidelně obměňováno každého půl roku.

Na nákup nových knih obec ročně uvolňovala částku 5 000 Kč, od roku 2016 se částka zvyšuje na 10 000 Kč.

Knihovnicí je místní občanka Marcela Odehnalová z č. p. 10.

Z historie

Není přesně známo, kdy byla knihovna v Paměticích založena. První zmínka o ní je z roku 1928.

Prvotním sídlem knihovny byl dům č. p. 49 (u pí Vondálové). Sem si chodili půjčovat knihy i lidé z okolních vesnic.

V roce 1937, po vybudování hasičského (dnes kulturního) domu, byla knihovna přestěhována sem, do skříně v předsíni kanceláře obecního úřadu. V tomto období tu vykonával funkci knihovníka p. Josef Rozsíval č.p. 15. V letech následujících se v roli knihovníků vystřídalo několik místních občanů a občanek.

Po přestavbě kulturního domu roku 1984 dostala knihovna samostatnou místnost v nově vybudované přístavbě a byla vybavena novým nábytkem. V těchto prostorách se knihovna nachází dodnes.

V roce 2006 tu natáčela Česká televize část pořadu o vybraných knihovnách okresu Blansko pro cyklus „Náš venkov“.

Následující rok 2007 získala knihovna uznání za svoji činnost v rámci soutěže o Vesnici roku.

Roku 2014 prošla knihovna renovací a modernizací.

Foto před rekonstrukcí

Foto po  rekonstrukci

© 2021, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice