Ochotnické divadlo

Do roku 1945 byla jednou z hlavních kulturních činností v obci ta ochotnicko divadelní. Do zbudování Hasičského domu (dnes kulturního domu) byly kulturní akce, včetně divadelních představení, pořádány v sále místního hostince p. Kouřila č.p. 5. Po zbudování Hasičského domu v roce 1937 byly tyto kulturní akce pořádány v jeho sále. Byly zakoupeny nové kulisy s oponou a další vybavení, které umožnilo rozvoj divadelní činnosti. V divadelních představeních účinkovala řada talentovaných místních jednotlivců. Divadelní činnost byla po německé okupaci značně omezena a po roce 1945 v důsledku přestěhování mnoha herců do pohraničí zcela zanikla.

V roce 2017 Sbor dobrovolných hasičů Pamětice, za účasti dobrovolníků ze sboru i mimo něj, obnovil divadelní činnost.

Na jaře 2018 bylo odehráno dospělými herci drama ze žhavé minulosti Vizionář a dětskými herci pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků.

V roce 2019 odehrála čtveřice místních žen hru Dámská šatna.

 

 
© 2021, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice