Zastupitelstvo obce

Zastupitelsto obce je aktuálně v následujícím složení:

  • Staněk Jaroslav - starosta
  • Dračka Dominik - místostarosta
  • Buriánková Jindřiška
  • Fagulec František
  • Ing. Konečný Michal
  • Ing. Pospíšil Milan
  • Vondál Ladislav
  • Staněk Martin
  • Mgr. Šmeral Miloslav

© 2022, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice