Úřední deska

Veřejné zasedání ZO Pamětice 27.4.2021 18 hod sál K.D.

Neděle, 18. duben, 2021

Oznamujeme občanům, že v úterý 27.4.2021 v 18 hod. v sále kulturního domu se bude konat veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pamětice. Program zasedání: 1. Zahájení 2. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce Pamětice za rok 2020 3. Projednání a schválení prodeje obecního pozemku p.č. 1261 lokalita Amerika 4. Projednání návrhu směny pozemků lokalita Hřesko 5. Projednání prodeje části obecního pozemku p.č.1303 6. Projednání návrhu postupu čištění odpadních vod z naší obce 7.Seznámení s plněním úkolů 8. Plán na další období 9....

Návrh závěrečného účtu obce Pamětice za rok 2020

Neděle, 11. duben, 2021

Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1261 u č.p. 42 Amerika

Pátek, 12. březen, 2021

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Pátek, 19. únor, 2021

V příloze je Oznámení Českého statistického úřadu o Konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice.

Zobrazuji 4 (21 - 24 Z celkových 37+)
© 2021, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice