Veřejná schůze ZO Pamětice 5.4.2018

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 5.4.2018 v  18 hod. v přísálí kulturního domu se bude konat veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice.

Program této schůze :

1. Zahájení

2. Výběr firmy na demolici domu č.p. 2

3. Seznámení s plněním úkolů od počátku roku

4. Různé

5. Závěr

© 2018, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice