Veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice - úterý 15.5.2018

Oznamujeme občanům, že v úterý 15.5.2018 v 18 oo hod v přísálí kulturního domu se bude konat veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice.

Program schůze:

1. Zahájení

2.Projednání a schválení postupu prací na akce - voda a elektřina na výletiště Ve Skale a oprava komunikace Amerika - výletiště

3. Zhodnocení probíhajících a ukončených akcí v obci

4. Různé

5. Závěr

© 2018, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice