Veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice 5.10.2017

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 5.10.2017, v kulturním domě v 18 oo hod. se bude konat veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice. program schůze: 1. Zahájení  2. Seznámení s plněním úkolů r. 2017  3. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2018  4. Různé  5. Diskuse a závěr.  Na tuto schůzi srdečně zveme naše občany.

© 2018, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice