Schůze Zastupitelstva obce Pamětice dne 26.4.2017

Ve středu 26.4.2017 v 18 00 hod. v přísálí kulturního domu v Paměticích se bude konat veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice.

Program této veřejné schůze:

1. Zahájení

2. Seznámení s plněním úkolů r.2017

3. Projednání plánu úkolů na další období

4. Projednání návrhu nových cest v k.ú. Pamětice pro pozemkové úpravy našeho katastru

5. Schválení účetní závěrky a výsledku auditu obce Pamětice

6. Různé

7. Závěr

 Na tuto schůzi srdečně zveme naše občany.

© 2018, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice