Úřední deska

Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2016

Neděle, 23. duben, 2017

Rozpočtové opatření č.3

Pátek, 21. duben, 2017

Schůze Zastupitelstva obce Pamětice dne 26.4.2017

Úterý, 18. duben, 2017

Ve středu 26.4.2017 v 18 00 hod. v přísálí kulturního domu v Paměticích se bude konat veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice. Program této veřejné schůze: 1. Zahájení 2. Seznámení s plněním úkolů r.2017 3. Projednání plánu úkolů na další období 4. Projednání návrhu nových cest v k.ú. Pamětice pro pozemkové úpravy našeho katastru 5. Schválení účetní závěrky a výsledku auditu obce Pamětice 6. Různé 7. Závěr  Na tuto schůzi srdečně zveme naše občany.

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Pátek, 31. březen, 2017

Obec Pamětice oznamuje vyhlášení revize katastru nemovitostí, celý text v příloze

Zobrazuji 4 (1 - 4 Z celkových 17+)
© 2017, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice