Aktuálně z obce

Nádoby na použitý jedlý olej

Středa, 22. leden, 2020

Oznamujeme občanům, že naší obci byly od firmy FRITEX dodány 2ks popelnic na použitý jedlý olej a tuky z domácností. Tyto nádoby budou umístěny, jeden kus u kontejnerů u prodejny  a druhý kus u kontejnerů v Americe.Do těchto nádob )popelnic) se ukládá pouze jedlý použitý olej a tuky z domácností v PET lahvích do kterých si doma olej a tuky přelejete a řádně uzavřete. Děkujeme všem za třídění odpadů a šetření životního prostředí.

Nebezpečný odpad v kontejneru na plasty

Středa, 22. leden, 2020

Oznamujeme občanům, že v kontejneru na čisté plasty u obchodu byly nalezeny plastové nádoby znečištěné naftou a ropnými produkty. Takto znečištěné plasty patří do nebezpečného odpadu, který se bude odvážet z obce v jarních měsících. Žádáme tímto občany, aby odpady ukládali podle zařazení odpadů.

Psí exkrementy

Středa, 22. leden, 2020

Upozorňujeme chovatele psů, aby po svých psech uklízeli exkrementy, hlavně v intravilánu obce. V poslední době se objevují psí exkrementy i v autobusových čekárnách, na chodnících a pod. Děkujeme chovatelům, kteří chápou tuto situaci, za všechny občany, kterým není lhostejno jak naše obec vypadá.

Termín objednávání naturálií Agrospolu na OÚ Pamětice

Středa, 15. leden, 2020

Zobrazuji 4 (9 - 12 Z celkových 25+)
© 2020, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice