Aktuálně z obce

Poděkování - Tříkrálová sbírka 2020

Úterý, 11. únor, 2020

Chřipková epidemie - zákaz návštěv v Nemocnici Boskovice

Úterý, 11. únor, 2020

Nemocnice Boskovice, oznamuje občanům, že z důvodu chřipkové epidemie je do odvolání zákaz návštěv u pacientů. Děkujeme za pochopení.

odstávka vodovodu 5.2.2020

Pondělí, 3. únor, 2020

VAS Boskovice oznamuje občanům, že z důvodu napojení nového potrubí v části obce Příhon, nepoteče voda ve středu 5.2.2020 v jihozápadní části Navsi a v celém Příhoně od 8 do 12 hod. VAS Boskovice děkují za pochopení.

Upozornění na EET

Čtvrtek, 30. leden, 2020

MUDr. Lick 31.1.2020 neordinuje

Středa, 29. leden, 2020

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice 5.2.2020

Pátek, 24. leden, 2020

Oznamujeme občanům, že ve středu 5.2.2020 v 17 hod. v přísálí kulturního domu se bude konat veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice. Program schůze : 1. Zahájení 2. Seznámení s plněním úkolů od poslední schůze ZO 3. Plán na další období v návaznosti na dotace 4. Různé 5. Diskuse a závěr Na tuto veřejnou schůzi srdečně zveme naše občany.

Nádoby na použitý jedlý olej

Středa, 22. leden, 2020

Oznamujeme občanům, že naší obci byly od firmy FRITEX dodány 2ks popelnic na použitý jedlý olej a tuky z domácností. Tyto nádoby budou umístěny, jeden kus u kontejnerů u prodejny  a druhý kus u kontejnerů v Americe.Do těchto nádob )popelnic) se ukládá pouze jedlý použitý olej a tuky z domácností v PET lahvích do kterých si doma olej a tuky přelejete a řádně uzavřete. Děkujeme všem za třídění odpadů a šetření životního prostředí.

Nebezpečný odpad v kontejneru na plasty

Středa, 22. leden, 2020

Oznamujeme občanům, že v kontejneru na čisté plasty u obchodu byly nalezeny plastové nádoby znečištěné naftou a ropnými produkty. Takto znečištěné plasty patří do nebezpečného odpadu, který se bude odvážet z obce v jarních měsících. Žádáme tímto občany, aby odpady ukládali podle zařazení odpadů.

Psí exkrementy

Středa, 22. leden, 2020

Upozorňujeme chovatele psů, aby po svých psech uklízeli exkrementy, hlavně v intravilánu obce. V poslední době se objevují psí exkrementy i v autobusových čekárnách, na chodnících a pod. Děkujeme chovatelům, kteří chápou tuto situaci, za všechny občany, kterým není lhostejno jak naše obec vypadá.

Termín objednávání naturálií Agrospolu na OÚ Pamětice

Středa, 15. leden, 2020

Prodej místenek na Hasičský ples

Úterý, 14. leden, 2020

SDH Pamětice zve srdečně všechny na XIII Hasičský ples. Tento se bude konat v sobotu 1.2.2020 od 20 hod v sále KD Pamětice. K tanci a poslechu hraje Magnum band. Čeká vás bohatá tombola a občerstvení. Cena místenky je 100 Kč a je třeba si je předem zakoupit u velitele sboru Dominika Dračky.

Výsledek Tříkrálové sbírky v naší obci

Pondělí, 6. leden, 2020

Oznamujeme občanům, že při letošní Tříkrálové sbírce se v naší obci vykoledovalo  12. 080 Kč . Děkujeme všem kdo přispěli potřebným, také děkujeme za Diecézní charitu Brno a děkujeme našim malým koledníkům a členkám kulturního výboru za zorganizování této sbírky v Paměticích.

Oznámení o svozu odpadů a opotřebeného jedlého oleje 2020

Čtvrtek, 2. leden, 2020

Oznamujeme občanům, že od 1.ledna 2020 bude v naší obci provádět veškerý odvoz a likvidaci odpadů, Technické služby Malá Haná . Do všech domácností byly doručeny nové kalendáře s vyznačením jednotlivých svozů. Tento kalendář je i na Webu naší obce a na vývěsce u prodejny smíšeného zboží. Pokud ho někdo ztratí, nebo mu nebyl omylem doručen je možno vytisknout nový v kanceláři OÚ. Také v roce 2020 bude nově z obce svážen opotřebený jedlý olej z Vašich domácností. Opotřebený jedlý olej můžete již nyní odlévat do PET lahví,...

Tříkrálová sbírka v obci Pamětice 2020

Pondělí, 30. prosinec, 2019

Oznamujeme občanům, že tradiční Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity Blansko v naší obci se bude konat v neděli 5. ledna 2020. Naši tři králové začnou koledovat u každé domácnosti od 10 hodin v pořadí - Náves, Hřesko a v odpoledních hodinách Amerika. Oblastní charita Blansko předem děkuje všem kdo svým příspěvkem pomohou potřebným.

mimořádné spuštění sirén v JmK úterý 17.12.2019

Pondělí, 16. prosinec, 2019

Hasičský záchranný sbor JmK informuje občany, že zítra v úterý 17.12.2019 ve 12 00 hod. v celém Jihomoravském kraji z důvodu uctění památky obětí tragické události ve Fakultní nemocnici v Ostravě budou mimořádně spuštěny sirény po dobu 140 sekund. Dále se ruší pravidelná zkouška sirén ve středu 1.1.2020.

Zobrazuji 15 (31 - 45 Z celkových 91+)
© 2020, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice