Samovýroba palivového dřeva v obecním lese

Oznamujeme občanům, kteří mají zájem o samovýrobu palivového dřeva z obecního lesa po provedené probírce a prořezávce, aby se nahlásili u starosty obce v kanceláři OÚ. Samovýroba bude moci být provedena až firma odklidí polomy a poškozené stromy po vichřici. Zájemci budou o termínu schůzky, na které se určí dílky pro samovýrobu, seznámeni hlášením místního rozhlasu a telefonicky.

© 2018, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice