Platba zájezd do sklípku

Nejpozději do 12.11.2017 je třeba, aby všichni nahlášení zájemci o zájezd do sklípku uhradili platbu za tuto akci. Sestává z 480 Kč za pohoštění ve sklípku a 95 Kč prohlídka podzemí ve Znojmě. Platbu proveďte u místostarosty obce Dominika Dračky.

© 2018, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice