Placení odvozu popelnic za rok 2017

Oznamujeme občanům, že v úřední hodiny tj. každý pátek od 18oo  do  19oo hod. je možno zaplatit poplatek za odvoz popelnic v kanceláři OÚ Pamětice. Poplatek činí za rok 2017   450 Kč za osobu a rok, dle obecní vyhlášky č. 1/2012. Sleva 100 Kč se vztahuje na děti do 15-ti let a na studenty, kteří prokáží studium dokladem o studiu. Poplatek je možno splatit ve dvou splátkách a to první polovinu do konce července a druhou do konce listopadu 2017. Majitelé rekreačních nemovitostí zaplatí 450 Kč pouze za jednoho majitele. Poplatek je možno zaplatit také převodem na účet obce - č. účtu je  16 021 631 / 0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti na kterou se poplatek vztahuje.

© 2018, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice