Odvoz nebezpečných odpadů z obce 4.9.2017

V pondělí 4.září 2017 od 15 -15 30 hod. bude proveden v naší obci sběr nebezpečných odpadů od občanů. Nebezpečné odpady mohou občané shromažďovat od pátku 1. 9. u kontejnerů u prodejny smíšeného zboží na asfaltovou plochu. Do nebezpečných odpadů patří :  Staré barvy, jeté oleje, nádoby a látky znečištěné ropnými produkty, různá lepidla, nádobky od sprejů, nepoužitá léčiva, agrochemické látky, pesticidy, kyseliny, baterie, akumulátory a azbest- který musí být v igelitových pytlích.   Dále se budou odebírat věškeré elektrospotřebiče z domácností a pneumatiky od kol, motocyklů a osobních automobilů - vše bez disků.  Odpady, které by se mohly rozlít,  nebo jinak poškodit shromažďovací plochu u prodejny, doneste až v pondělí 4.9. přímo odebírající firmě.  Děkujeme za pochopení.

© 2018, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice