Aktuálně z obce

Nabídka služeb Charity Blansko 2020

Neděle, 18. říjen, 2020

Odvoz velkoobjemného odpadu podzim 2020

Středa, 14. říjen, 2020

Oznamujeme občanům, že v pátek 16.10.2020 bude přistaven kontejner na velkoobjemný odpad na Návsi za kapličkou. Kontejner bude odvezen v pondělí 19.10.2020. Do velkoobjemu patří :  Veškerý nábytek, pokud možno v rozloženém stavu, různé podlahové krytiny ( PVC,linolea,koberce a pod.), matrace, zrcadla, drátosklo, autoskla, keramika z koupelen a WC, velké plastové věci jako vany, židle, stoly zahradního nábytku... Prakticky do velkoobjemu patří odpad, který se nevejde do popelnic a neobsahuje nebezpečné složky. Mimo pneumatik, ty se odváží v jiný termín....

Odvoz nebezpečného odpadu podzim 2020

Středa, 14. říjen, 2020

V úterý 20.10.2020 od 16 30 - 17 hod. bude z naší obce odvážen nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad je možno ukládat u kontejnerů u prodejny smíšeného zboží od pondělí 19.10.2020. Do nebezpečných odpadů patří : Různé zbytky barev, jeté oleje, nádoby znečištěné ropnými látkami nebo jinými nebezpečnými produkty, lepidla, nádoby od sprejů, stará léčiva, pesticidy, agrochemikálie, kyseliny, baterie, akumulátory, textilie znečištěné nebezpečnými látkami, azbest ten, ale musí být v igelitových pytlích. Při svozu nebezpečných odpadů se budou...

Změna územního plánu - připomínky od občanů 2020

Středa, 14. říjen, 2020

Oznamujeme občanům, že obec Pamětice připravuje po pozemkových úpravách v našem katastru,  změny v územním plánu obce Pamětice  . Kdo z občanů má ke starému územnímu plánu změnovou připomínku, nechť ji nahlásí starostovi obce  do konce října 2020. Můžete i telefonicky na tel 731616311.

Charita Blansko možnosti pomoci 2020

Úterý, 13. říjen, 2020

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2020

Sobota, 3. říjen, 2020

Oznamujeme výsledky voleb do zastupitelstev krajů, které se konaly ve dnech 2. a 3. října 2020. Celkem bylo v naší obci 200 voličů, voleb se účastnilo 80 voličů a všichni odevzdali platné hlasy . V naší obci se účastnilo tedy 40 % voličů. Nejvíce hlasů získala KDU - ČSL     30 hlasů 2. místo Piráti                                    15 hlasů 3. místo Starostové pro jižní...

Oznámení- demolice dětského hřiště na návsi

Úterý, 29. září, 2020

Oznamujeme rodičům dětí a mládeži, že z důvodu obnovy dětského hřiště na Návsi se budou v nejbližších dnech provádět demoliční a výkopové práce na tomto hřišti.Žádáme rodiče aby poučili své děti, aby se nezdržovaly v blízkosti staveniště. Děkujeme za pochopení.

Prohlídky komínů 2020

Úterý, 29. září, 2020

Oznamujeme majitelům nemovitostí, že 23.10 a 24.10.2020 bude kominický mistr p. Dosedla provádět pravidelné prohlídky a čištění komínů. Zájemci o tuto službu se mohou nahlásit v kanceláři OÚ nabo vyplnit přihlašovací lístek v prodejně smíšeného zboží.

Otvírací doba COOP

Středa, 23. září, 2020

Oznamujeme občanům, že prodejna COOP Pamětice bude ve státní svátek 28.9. zavřena  a na místo toho bude otevřeno v úterý 29.9 do 11 hod.

Budkobraní 19.9.2020

Pátek, 4. září, 2020

Změna otvírací doby prodejna září 2020

Čtvrtek, 3. září, 2020

Vedoucí prodejny smíšeného zboží oznamuje, že z důvodu nemoci bude v září změna otvírací doby následovně : pátek 4.9. otevřeno od 7 do 13 45hod.,sobota 5.9. ZAVŘENO, pondělí 7.9., středa 9.9., čtvrtek 10.9. a pátek 11.9. otevřeno vždy od 7 do 13 45 hod. V úterý 8.9. a v sobotu 12.9. bude prodejna uzavřena. Vedoucí děkuje za pochopení.

Ovoce z obecních stromů

Čtvrtek, 3. září, 2020

Oznamujeme občanům, kteří mají zájem o ovoce z obecních stromů, které jsou očíslovány, aby se nahlásili u starosty obce i s čísly stromu o které mají zájem.

Sběr železného šrotu 9.9.2020

Pondělí, 31. srpen, 2020

SDH Pamětice bude pořádat v naší obci sběr železného šrotu. Ten se uskuteční ve středu 9.9.2020 od 16 hodin. Žádáme občany kteří se chtějí zbavit železného šrotu, aby tento umístily před svou nemovitost , nebo na návsi za kapličkou kde se bude sběr shromažďovat. Případné těžší kusy nebo větší množství můžete nahlásit na tel: 604804071 u velitele sboru. Předem děkujeme.

Dotazník k strategickému plánu obce Pamětice 2020

Neděle, 30. srpen, 2020

Zastupitelstvo obce Pamětice na svém veřejném zasedání dne 20.8.2020 schválilo vypracování strategického plánu obce Pamětice, který mimo jiné slouží i k čerpání dotací z různých dotačních titulů. Aby strategický plán byl co nejobjektivnější, bude potřeba zapojení i Vás občanů, a to vyplněním krátkého a zcela anonymního dotazníku, který Vám bude doručen do Vašich domácností. Vyplněný dotazník odevzdejte do 18 září 2020 v prodejně smíšeného zboží. Za Vaši účast na tomto průzkumu předem děkuji. Starosta obce Pamětice Staněk Jaroslav....

Dotazník k strategickému plánu obce Pamětice 2020

Neděle, 30. srpen, 2020

Zobrazuji 15 (1 - 15 Z celkových 61+)
© 2020, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice