Hlášení OÚ k Tříkrálové sbírce 2021

Oznamujeme občanům, že z důvodu zhoršené situace ohledně covidové epidemie, nebude letos probíhat Tříkrálová sbírka klasickým způsobem - koledováním Tří králů. Pokladnička Charity Blansko bude umístěna v prodejně smíšeného zboží, kam můžete darovat finanční obnos potřebným. Finanční dar je také možno poslat na účet charity č. účtu : 66 00 88 22 /0800, variabilní symbol 77706000.Termín letošní sbírky byl prodloužen do 24.ledna 2021. U pokladničky v prodejně smíšeného zboží bude umístěna i požehnaná křída, kterou si zájemci mohou na své dveře napsat sami tradiční požehnání domova. Charita Blansko předem děkuje všem za příspěvek do letošní Tříkrálové sbírky v této nelehké době.

© 2021, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice