Veřejná schůze zastupitelstva obce Pamětice 16.11.2020 v 17 hod

V pondělí 16.11.2020 se uskuteční v 17 hodin v sále Kulturního domu v Paměticích veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice.

Program schůze:

1. Zahájení

2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2021

3. Projednání podaných návrhů změn na nový uzemní plán obce Pamětice

4.Projednání záměru na prodej obecního pozemku

5. Seznámení s plněním úkolů a výhled do konce roku 2020

6.Různé

7. Závěr

Na tuto veřejnou schůzi zveme srdečně naše občany.

 

© 2020, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice