Odvoz nebezpečného odpadu podzim 2020

V úterý 20.10.2020 od 16 30 - 17 hod. bude z naší obce odvážen nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad je možno ukládat u kontejnerů u prodejny smíšeného zboží od pondělí 19.10.2020. Do nebezpečných odpadů patří : Různé zbytky barev, jeté oleje, nádoby znečištěné ropnými látkami nebo jinými nebezpečnými produkty, lepidla, nádoby od sprejů, stará léčiva, pesticidy, agrochemikálie, kyseliny, baterie, akumulátory, textilie znečištěné nebezpečnými látkami, azbest ten, ale musí být v igelitových pytlích. Při svozu nebezpečných odpadů se budou také odvážet vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a pneumatiky od kol, motocyklů a osobních aut bez disků. Nebezpečné odpady, které by mohly znečistit okolí ukládání odpad,ů doneste raději v úterý od 16 30 - do 17 hod. přímo svozové firmě. Pokud si nevíte rady s Vaším odpadem zavolejte starostovi obce na tel. 731616311.

© 2021, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice