Dotazník k strategickému plánu obce Pamětice 2020

Zastupitelstvo obce Pamětice na svém veřejném zasedání dne 20.8.2020 schválilo vypracování strategického plánu obce Pamětice, který mimo jiné slouží i k čerpání dotací z různých dotačních titulů. Aby strategický plán byl co nejobjektivnější, bude potřeba zapojení i Vás občanů, a to vyplněním krátkého a zcela anonymního dotazníku, který Vám bude doručen do Vašich domácností. Vyplněný dotazník odevzdejte do 18 září 2020 v prodejně smíšeného zboží. Za Vaši účast na tomto průzkumu předem děkuji. Starosta obce Pamětice Staněk Jaroslav. Dotazník je možno získat i na Webových stránkách obce Pamětice v sekci hlášení MR.

© 2020, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice