Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pamětice středa 24.6.2020

Oznamujeme občanům, že ve středu 24.6.2020 v 18 hod. v sále  kulturního domu v Paměticích se bude konat veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pamětice.

Program schůze :

1. Zahájení

2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Pamětice za rok 2019

3. Seznámení s plněním úkolů

4. Výhled na další období

5. Různé

6. Diskuse a závěr

Na toto veřejné zasedání srdečně zveme naše občany

© 2020, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice