Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 6.4.2020

Oznamujeme občanům, že v pondělí 6.4.2020 bude odvezen z naší obce nebezpečný odpad. nebezpečný odpad můžete od pátku 3.4. ukládat na asfaltové ploše u prodejny smíšeného zboží. Do nebezpečného odpadu patří : Různé staré barvy, ředidla,chemikálie, staré pesticidy, různé ropné produkty, kyseliny, zásady, stará léčiva, baterie, akumulátory, zářivky, výbojky, jeté motorové či průmyslové oleje,  asfaltové lepenky a azbest, který musí být v igelitových pytlích. U nebezpečného odpadu se bude odebírat i elektroodpad tzn. veškeré elektrospotřebiče z domácností a také pneu bez disků od těch nejmenších po velikost osobního automobilu. Nebezpečné odpady, které by se mohly vylít a znečistit plochu u obchodu či jinak poškodit životní prostředí doneste až v pondělí 6.4.2020.

Také v pátek 3.4.2020 bude za kapličku na Návsi přistaven kontejner na velkoobjemný odpad. Tento kontejner bude odvezen v pondělí 6.4.2020. Do tohoto kontejneru můžete ukládat : veškerý nábytek,  pokud možno rozložený, koberce, linolea a jiné podlahové krytiny, matrace, zrcadla, drátosklo, autoskla, velké plastové věci, keramika WC a koupelen a čisté textilie.

Všeobecně je třeba chránit zdraví své, ale i zdraví popelářů a pracovníků, kteří naše odpady zpracovávají. je třeba desinfikovat (dle možností) i povrchy popelnic hlavně madel a odpady mít vždy v popelnicích, ne u popelnic v pytlích. Vytříděné odpady určené do sběrného dvora,  zatím nechte doma a odvezte ho až po odeznění nouzového stavu. Po manipulaci s odpady si vždy umyjte ruce a proveďte desinfekci.

Děkuji všem občanům, kteří dodržují zásady stanovené v tomto nouzovém stavu v boji s pandemií koronaviru a doufejme, že Pamětice zvítězí nad touto zákeřnou nemocí. Všem držím palce.

Pokud máte dotazy zavolejte starostovi obce 731616311.

© 2020, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice