Veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice dne 10.3.2020

Oznamujeme občanům, že v úterý 10.března 2020 v 18 00 hod. v přísálí kulturního domu se bude konat veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice.

Program schůze :

1. Zahájení

2. Seznámení s plněním úkolů

3. Výběr firem na realizaci místní komunikace "K vodojemu" v části obce Amerika

4. Různé

5. Diskuse a závěr

Na tuto schůzi srdečně zveme naše občany.

© 2020, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice