Veřejná schůze ZO Pamětice středa 5.2.2020

Oznamujeme občanům, že ve středu 5.2.2020 v 17 hod. v přísálí kulturního domu se bude konat veřejná schůze Zastupitelstva obce Pamětice.

Program schůze.

1. Zahájení

2. Seznámení s plněním úkolů od poslední schůze ZO

3. Plán na rok 2020 a výhled žádostí na dotace

4. Různé

5.Diskuse a závěr

Na tuto veřejnou schůzi srdečně zveme naše občany.

© 2020, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice