Oznámení o svozu odpadů a opotřebeného jedlého oleje 2020

Oznamujeme občanům, že od 1.ledna 2020 bude v naší obci provádět veškerý odvoz a likvidaci odpadů, Technické služby Malá Haná . Do všech domácností byly doručeny nové kalendáře s vyznačením jednotlivých svozů. Tento kalendář je i na Webu naší obce a na vývěsce u prodejny smíšeného zboží. Pokud ho někdo ztratí, nebo mu nebyl omylem doručen je možno vytisknout nový v kanceláři OÚ. Také v roce 2020 bude nově z obce svážen opotřebený jedlý olej z Vašich domácností. Opotřebený jedlý olej můžete již nyní odlévat do PET lahví, které se budou po dodání ukládat do zvláštních popelnic ve sběrných místech(kontejnerů) u prodejny Jednoty a v Americe . Jakmile firma Fritex dodá tyto popelnice na  oleje budete informováni  v místním rozhlase. Pokud budete mít někdo připomínky ke svozu nebo dotazy jsem kdykoliv k dispozici. Starosta obce.

© 2020, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice